İaido

İaido (居合道)
İaido, çevreyle uyum olarak Türkçe’ye çevirebileceğimiz ‘İai’ ile yol – yöntem manasındaki ‘Do’ kelimelerinden oluşur. Yani çevrenizle ve kendinizle uyumun yoludur. Sportif bir disiplin olarak ele alırsak, bir rakip olmaksızın kendi kendinize bazı koreografileri takip ederek yaptığınız teknik hareketleri içerir. Böylece yoğun bir fizik ve konsantrasyon çalışması yapmış olursunuz.

İaido Çalışmanın Amacı
İaido çalışmanın amacı topluma yararlı, iyi bir insan olabilmektir. Bu da vücut ve zihninizi eğiterek, kişiliğinizi kuvvetlendirerek olur. Bu amaca erişebilmek için:
1.İaido’yu düzgün öğrenip tekniklerini çalışarak sağlıklı bir vücuda sahip olmalı; basit, ağırbaşlı ve kendi ayaklarınızın üzerinde durabildiğiniz bir yaşam tarzının peşinden gitmelisiniz.
2. Kişilik gelişimi üzerinde her zaman durulmalıdır. Budo’da vücut duruşu, tavır ve teknik çalışma yoluyla zihin geliştirilir. İaido’da da aynı şekilde teknikler doğru kavranmaya çalışılır ve vücut kuvvetlendirilirken zihin de düzgün bir şekilde eğitilmiş olur.
3. Görgü ve saygı İaido’daki en önemli unsurlardır, her durumda gözetilmelidir.

İaido Çalışmanın Getirdiği Kazanımlar
a. Prensiplere bağlılık ve vefa anlayışı, vatanına, milletine ve insanlığa yararlı olmayı sağlar. Aynı zamanda kişilik gelişimine de katkıda bulunur.
b. Saygı, hürmet anlayışı karşılıklı eşitliği öne çıkartır.
c. Kararlılık anlayışı topluma faydalı olabilme iradesini geliştirir.
d. Tutumluluk anlayışı dengeli bir hayat getirir.

İaido Çalışma Tavrı
İaido düzgün ve ciddi bir tavırla çalışılır. Bu sayede vücut ve zihnin eğitime odaklanması sağlanır. İaido’da da diğer Budo branşlarında olduğu gibi saygı ve hürmete büyük önem verilir. Saygı ve hürmet mutlaka gözetilmeli ve prensiplere bağlılık üzerinde durulmalıdır. Aksi takdirde kişinin İaido’dan bir fayda sağlaması mümkün değildir.

İaido’nun Sportif Bir Disiplin Olarak Kendine Özgü Yanları
1.Yaş, vücut yapısı ve cinsiyet gözetmeksizin herkes İaido yapabilir.
2. Uygun, düzgün ve kişisel bir egzersiz kısa bir süre içinde gerçekleştirilebilir.
3. Çalışma kapalı ve küçük bir alanda, hava şartlarından bağımsız olarak tek başına yapılabilir.
4. Konsantrasyon oranını arttırır.
5.İyi huylar edinilir, daha barışçıl bir karakter geliştirilir.
6. Vücudunuz kuvvetlenir, duruşunuz düzelir.
7. Kritik bir anda doğru karar verebilme yeteneği gelişir.

Kılıcın Kınında Kalması Kavramı
Budo’nun ve temelde İaido’nun özü kılıcı çekmeden galip gelebilmektir. Dolayısıyla İaido çalışarak eğitimli ve zorluklar karşısında yılmayan bir ruh ve zihin geliştirilir. Bu da şiddete başvurmadan problemlerin üstesinden gelebilmeyi sağlar.

İaito
İaito (İai kılıcı), İaido’da kullanılan eğitim kılıcıdır. Gerçek Japon kılıcına görüntü olarak benzemekle beraber çelikten değil, daha kırılgan, yumuşak ve hafif alüminyum – çinko alaşımından imal edilir. Keskin değildir, biley tutmaz, dolayısıyla keskinleştirilemez. Herhangi bir temas için uygun değildir, böyle bir durumda kırılır veya eğilir. Sportif amaçlı ve bireysel çalışma içindir. Japonya’da çelik kılıç yapıp satmakla ilgili yasal düzenlemeler olduğu için güvenli bir alternatif olarak tasarlanmıştır ve bütün dünyada İaido eğitiminde kullanılmaktadır.

Seitei Iaido
Japonya Kendo Federasyonunun (ZNKR) 1969 yılında, önde gelen geleneksel İaido okullarından derleyerek hazırladığı İaido sistemidir. Seitei İaido bugün Japonya’da ve dünyanın geri kalanında en çok kabul gören ve uygulanan İaido sistemidir.