Programımiz Çocuğunuzun Hayatini Degistirebilir!

AİKİDO NEDİR?
Aikido, yirminci yüzyılın başında O’Sensei (Büyük Öğretmen) diye de anılan Moriheu Ueshiba tarafından geliştirilmiş, Japonya kökenli bir savaş sanatıdır. Teknik gelişimi bazı savaş sanatlarına kıyasla yeni de olsa, düşünsel temelinde Uzakdoğu’nun binlerce yıllık felsefi birikimi vardır.Aikido ;Bir kapıyı iterek açarken,doğal olarak ileriye doğru doğruda bir adım atarsınız.Yoksa dengenizi kaybedersiniz.Bir kapıyı çekerek açarkende doğal olarak geriye doğru bir adım atarsınız,yoksa kapı suratınıza çarpar,Eğer biri sizi arkanızdan iterse, içgüdüsel olarak düşmemek için öne doğru adım atarsınız.Bu doğal tepkilerdir.Aikido teknikleri Özel ve egzotik duruşlara bağlı değildir,En etkin olduğumuz haraeketler,düşünmeden doğal olarak yaptıklarımızdır.Normal olarak,eğer sol ayağınızla bir adım atarsanız bir sonraki adımın sağ ayağınız olması gerekir.Günlük hayatta kullandığımız,bu gibi basit hareketler,en güçlü ve etkili olduğumuz hareketlerdir.
Aikido kelimesi Japon yazı dilindeki üç karakterin bir araya gelmesiyle oluşmuştur:
· Ai : Ahenk, uyum
· Ki : Enerji, ruh (Dünyayı ve evreni oluşturan enerji)
· Do: Yol, disiplin, öğreti
demektir.
Aikido teknikleri eşli olarak çalışılır. Olası atak durumlarına karşı neler yapılabileceği pek çok kez tekrar edilir.
· AİKİDO YAPMAK İÇİN BİR YAŞ SINIRI VAR MIDIR?
Aikido için farklı salonlar farklı yaş sınırları koyarlar. Ancak dört yaşından itibaren çocuklarla aikido çalışılabilir. Yaş küçüldükçe, çocuğa karmaşık görünebilecek tekniklerden ziyade denge, işbirliği, uyum, nezaket, saygı gibi tutumlar öğretilir. Çünkü Aikido teknikleri bilişsel olgunluk gerektirir. Tabii, temel tekniklere giriş de yapılır. Altı yaşından sonra teknik yoğunluklu dersler yapılabilir.
· AİKİDO ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ NASIL DESTEKLER?
· Çocuklar Aikido yapabilmek için önce zihinlerini kullanmaları gerektiğini öğrenirler. Aikido bilişsel beceri gerektirir, bu beceriyi geliştirir.
· Aikido yaparken zihinlerini ve bedenlerini uyum içinde kullanmaya gayret ederler.
· Aikido yapılan ortamda nezaket ve saygı dolu bir hava hâkimdir. Çocuklar öncelikle böyle bir ortamda çalışmayı ve bu ortamın doğal bir parçası olmayı öğrenirler.
· Minder üstünde çatışma durumlarının üstesinden gelerek başarma duygusunu yaşayan çocuklar, minder dışındaki zorlayıcı durumlara karşı da kendilerini hazır hissederler.
· Çatışmadan kaçamayacaklarını fark ettiklerinde, karşılarındakine zarar vermeden kendilerini korumayı öğrenirler.
İşbirliğiyle öğrenen çocuklar güçlü arkadaşlıklara sahip olurlar.Güç kullanmanın neredeyse gereksiz olduğu bu karar verme sürecinde zaaflarını, güçlü yönlerini tanıyan çocuklar, gelişmiş bir farkındalık düzeyine sahip olurlar. Farkındalık, değişimin ve ilerlemenin ilk adımıdır.
Özünde şiddetten kaçınma olan bir disiplin, çocuklara yaşadıkları çatışmaları olumlu ve yaratıcı biçimlerde çözme becerisi kazandırır. Çatışmadan mümkün olduğunca kaçınmak, kaçınılamayan durumlarda krizi barışçıl yöntemlerle idare etmek, özellikle çocuklar için önemli bir beceridir. Başarıyla yönetilen her çatışma, çatışmaya taraf olan herkese gelişmek, öğrenmek için önemli bir fırsat sunar. Kazanılan bu beceriler, kaygının sağlıksız bir düzeye gelmesine engel olur. Bunları düşünürken kaygının çocuklardaki temel problemlerden biri olduğunu da unutmamak gerekir.
“Karşısındaki iterse aikidocu çeker, karşısındaki çekerse aikidocu iter. Güce güçle karşılık vermez, yalnızca karşı tarafın ritmine ayak uydurur. Böylelikle onun dengesini bozar ve gereken tekniği uygular.” (O’ Sensei)
· AİKİDO YAPAN ÇOCUKLAR SALDIRGAN, KAVGACI BİR TUTUM TAKINIRLAR MI?:
Hayır, takınmazlar. Hatta, saldırgan tavra sahip çocukların aikidoyla beraber bu tavırdan uzaklaşmaları beklenir. Çünkü, Aikido ile çocuklar kavga etmeyi değil, kavga etmemeyi öğrenirler. Uyum, aikidonun anahtar kavramlarından biridir. Aikidocu, çalışma arkadaşının uygulayacağı tekniğe uygun davranışları gösterir, onun iyi öğrenebilmesi için ona destek olur. Zira aikido tek başına uygulanabilen bir öğreti değildir.
Birbirlerine güvenemeyenler, birlikte çalışamazlar. Bu yüzden aikido çalışmak için çocuğun kendine güvenmesi yetmez, çalıştığı arkadaşına da en az kendisi kadar güvenmesi gerekir.
· AİKİDO’DA TURNUVA VE YARIŞMALAR VAR MI?:
Aikido’da müsabaka yoktur; kaybedenin olduğu yerde kazananın olmadığını söyler. Karşısındaki kişi her durumda aikidocunun bir parçasıdır. Bu durum, çocuklarımızın öne geçme duygusuyla arkadaşlarıyla yaşayacağı rekabetin, çekişmenin de önüne geçer.
· AİKİDO YAPAN ÇOCUKLAR NEDEN FARKLI RENKLERDE KUŞAKLAR TAKIYORLAR?
Farklı renklerdeki kuşaklar çocukların derse istikrarlı biçimde devam etmeleriyle, kurallara uymalarıyla, uyumlu davranışlarıyla ve öğretilen teknikleri doğru yapabilmeleriyle ilişkilidir. Bu ölçütleri yerine getiren çocuklara sınavlar sonrasında verilen renkli kuşaklar, ilerlediklerini çocuklara somut olarak da göstermiş olur.
Aikizen Dojo eğitiminde şu aşamalar bulunmaktadır.
Yılın şubat haziran ve ekim aylarında sınıf atlama terfi sınavı yapılmaktadır.
· KIZLAR DA AİKİDO YAPABİLİRLER Mİ?
Elbette yapabilirler. Aikido beden gücünü temel alan bir sanat değildir. O’sensei’ye göre, bir evrak dosyasını taşıyabilen herkes aikido çalışabilir. Dünyada seminerler veren, büyük saygı gören pek çok kadın aikido hocası da vardır.
· ÇOCUĞUM AİKİDOYA DAHA ÖNCE BAŞLAMIŞ ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞIRKEN ZORLANIR MI?
Aikido’da yeni başlayanlar grubu yoktur. Yeni gelen her öğrenci, hâlihazırda devam eden grupla çalışmaya başlar. Bu sistem, yetişkin grupları için de aynı şekilde işler. Tecrübeli olanlar, yeni gelenlerle beraber çalışarak onlara destek olurlar. Yeni öğrenciler de grupta eski öğrenciler kadar saygı görürler. Şayet gerekirse, aynı çalışma saati içinde öğrenciler farklı teknikler de çalışabilirler, dersi veren hoca bunu ders içinde dengeler