Ryu

AİKİDO RYU

Dojo,varlığıyla öğrenciyi geliştirir; ryu ise bunu çok etkin bir şekilde yapar.Bir ryu,hem öğretim,hemde sanatı bozulmadan,olduğu gibi koruma yöntemidir.Ryu dojo ile birlikte, yeni başlayan ham durumdaki bir insanı kendi sanatının ustasına dönüştürür Ryu sözcüğü analiz edildiğinde, kesin bir akış duygusu içerir.Tıpkı suyun yükseklerden aşağılara doğru akması gibi ryuda zamanın içinde akar.
Bir ryu,Zaman boyunca bir kuşaktan diğerine aktarılmış olan bir savaş sitilidir.Uzman bir göz,belli bir ryunun üyesini, duruşundaki ya da tekniğindeki belli belirsiz bir farktan tanıyabilir.Bununla birlikte ryu yalnızca bir sitil olmanın çok daha ötesinde bir öneme sahiptir.O,bir sistemin iletilmesi ve bozulmadan korunması için kullanılan bir yöntem bilimidir..Sistemin devamlılığı,onun yaşama yeteneğini kanıtlar.Yeni bir sistem,teknik açıdan,ikinci izdeş kuşak yetişinceye dek bir ryu olamaz.
Geleneksel ryu,bir aile yatırımıdır;Kurucusu Tarafından çocukları için yaratılmıştır.Aileden olmayanarda RYU ya kabul edilebilmesine karşın, ryu geleneksel olarak kurucunun neslinden olan